»  

Grunnarbeid

Vi tek på oss grøfting, drenering og anna grunnarbeid for tiltak som ikkje krev ansvarsrett eller ikkje er søknads-pliktige i forhold til plan og bygningslova.