»  

Øvstegård Utemiljø

I tillegg har vi eiga avdeling for utemiljø, med spesiell kompetanse på belegningstein, kantstein og murar og trapper i både betongstein og skifer/naturstein. Vår gartnar med fagbrev kan også bistå med anna hage, tre/busk og planteoppdrag.

Vi har ikkje eige utsal, men har i tillegg til eigen import gode entreprenøravtalar på innkjøp av materialer frå lokale leverandørar og produsentar.