»  

Øvstegård Bygg

Våre 35 dyktige fagarbeidarar ut­fører kvalitetsarbeid innanfor dei fleste bygningsmessige fagområder. Vi nemner mur, betong, puss, flis, golv, nybygg og rehabilitering , skift­ing av vindu og fasader, nye tak og omlegging av eksisterande skifertak. Ingen kan være best på alt. Vi har derfor valt ut enkelte områder, der vi har som målsetting å være leiande på pris og kvalitet.

Vi er spesielt opptatt av service og pålite­ligheit. Dette gjeld sjølvsagt det faglige arbeidet,men også for leveransar og tids­fristar. Vårt motto er at “mange oppdrag er for store, men ikkje noko er for lite”. Der­som det er mogleg, kan vi tilby oppdraget til fast pris. Kontakt oss for ei synfaring og tilbod.

Vi er i sertifisert for:

  • stillasmontasje over 5 m
  • asbest sanering