»  

Proffmarked

Selskapet har idag 40 handverkerar fordelt på 5 personar på utemiljø og 35 på bygg.

Aktiviteten fordeler seg på omlag halvparten med oppdrag for privatmarknaden og resten på oppdrag med innleige eller underentreprisar for andre entreprenørar innan bygg og anlegg.

 

Vår fordel er at vi leverer eit relativt komplett tilbod innan bygg, då vi har fagarbeiderar innan tømring, mur/betong/flis og innreiing.

I tillegg utfører vi stein/mur/granitt og generelt gartnararbeid.

 

Vi har oppdrag for fleire større entreprenørar:

 

Tømrerarbeid:

Vi reknar og utfører underentrepriser både på arbeid og på totalleveransar. Vi kan også tilby og utføre mindre betong, mur og puss entreprisar.

Av relevante referansar og prosjekt nemnast:

Veidekke AS

Tømrararbeid innvendige delevegger og himling Hotell og Kulturhus Fosnavåg.

 

Områdesikring og gjerder:

Dette er eit område vi kan tilby dei fleste tenester. Enten direkte eller i samarbeid med www.hydrea.no.

Vi har investert i ein topp moderne maskin og utstyrspakke, som inkluderer både hydrauliske og motorisert stolpebankere og boreutstyr.

Vi har i tillegg spesialutstyr for hydraulisk hamring av fundamenthull på inntil 110 cm dybde.

Av relevante referansar og prosjekt nemnast:

 

K.A.Aurstad AS.

Kvivsvegen: Midlertidig gjerde områdesikring.

Fillefjell: Midlertidig gjerde

Statnett Ørskog/Fardal: totaleveranse av områdesikring av anlegga Sykkylvsfjellet, Bondalseidet Ørsta og Ålfoten (h2014) E6 Kvam Vinstra: Områdesikring og midlertidige gjerder

Diverse lokale totalenrepriser gjerder industri og barnehager.

 

Betongarbeider:

Vi har mange dyktige betongarbeiderar, og har vore innleigde for utføring av fundamentering, gysing og mindre betongkonstruksjonar.

Av relevante referansar og prosjekt nemnast:

K.A.Aurstad AS.

Kvivsvegen, Fillefjell, E6 Kvam Vinstra mm: Gysing og mindre betongfundamenteringer.

Allbygg Florø AS

Statnett Ørskog Fardal fundamentering Ørskog, Sykkylven og Bondalseidet.

Kodumaja

Fundament og grunnmur Golvsengane Eid

 

Granitt og Belegning:

Vi har fleire års erfaring fra privatmarknaden, men har også i det seinare tatt eindel offentlege oppdrag som underentreprenør.

Av relevante referansar og prosjekt nemnast:

K.A.Aurstad AS.

StatensVegvesen Garneskrysset Ulstein

I dette prosjektet har vi også all støyskjerming

 

Stillasbygging.

Vi har 6 sertifiserte stillasmontører og disponerer totalt ca 6000 m2 stillas.

I 2013 bygde vi totalt ca. 10000 m2 stillas. I 2014 forventer vi at dette skal doblast.

Av relevante referansar nemnast:

Kodumaja

Vi har Rammeavtale stillasmontering Kysten Trondheim til Stavanger og deler av sentrale Østland.

Prosjekt: Reitengrenda- Ulstein, Golvsengane- Eid, Rotnesbeitet-Nittedal,Kvartal 1- Åndalsnes, Outzen-Molde, Hummelvik Sjøside – Trondheim, Husnes panorama –Husnes.

 

 

Kvalifikasjonar:

Utemiljø: 5 fagarbeiderar for mur, stein og granittarbeid. 1 har også fagbrev som gartnar.

Bygg og Anlegg: 30 handverkerar med kompetanse innan betong, mur, puss, tømring og innreiing. Fleire med fagbrev.

Vi har ingen innleigde. Alle er tilsett med kontrakt.

 

6 stillasmontører med kompetansebevis

4 anleggsmaskinførerar med maskinførerbevis

6 lastebilsjåfører (4 C og 2 CE)

1 kranfører lastebil og mobilkran

 

Elles har alle førstehjelp, varme arbeider sertifisering og dei fleste FSE sertifiseringane for adgang til høyspenningsanlegg.

 

Vi har sentral godkjenning for Utføring i tiltaksklasse2 og for Prosjektering konstruksjonsteknikk tiltaksklasse 1.

 

Vi har i tillegg fokus på HMS arbeid og nyttar Totalkontroll sitt HMS og IK system.