»  

Ferdig isette vindu

PVC vinduer, dører og andre glass- og aluminium løsninger for balkong og terrasse

Det er et privat eid estisk selskap som driver med produksjon av plast vinduer, dører og skillevegger. Firmaet ble etablert i 1999.
I dag er selskapet et ledende firma i Estland når det gjelder vindusproduksjon med bruk av 6 kammers vindusprofiler. For tiden er det eneste som kan produsere vinduer med varmeledningsevne på 0,77 og lavere.

Trevinduer og dører fra norske fabrikken Natre (www.natre.no)
 
Natre Vinduer AS består av fire fabrikker fra Gjøvik i sør til Meråker i nord som alle produserer vinduer og dører: toppsving, sidesving, fastkarm, balkongdører og heve-/skyvedører. Alle fabrikkene tilbyr hele produktspekteret i sitt område, men det er en viss produksjonsspesialisering fabrikkene i mellom.

Treng ikkje koste meir

Vi har innkjøpsavtale med Natre og H-Vinduet på tre og tre/aluminiumvindu og vi importerer sjølv PVC vindu frå Scandinavian Windows OU.

Gode innkjøpsavtalar og direkte import gir oss svært gode innkjøpsprisar på både trevindu og PVC vindu.

Dører
Vi har også gode innkjøpsavtalar for eit stort utval av både innerdører og ytterdører.

Kjøp
Selgar og kontraktspart er Øvstegård Bygg og Utemiljø AS. Vi vil bistå i alle delar av prosessen. Fra ide/ synfaring/teikning til ferdig isett og montert.

Bygging
Våre eigne erfarne handverkarar utfører arbeidet. Vi kan også utføre og inkludere andre handverkstenester som del av eit samla tilbod.

Betaling
Du betaler ingenting som forskot.

Matrialdelen av kontraktsummen vert fakturert og forfell til betaling den dagen materialane vert levert på byggeplassen.

Resterande del av kontraktsummen ver fakturert etterskotsvis i samsvar med framdrift. Betalingsplan vert avtalt.

! Kvifor treng det ikkje koste meir ?
Eigen import og gode innkjøpsavtalar utan fordyrande mellomledd.
Transport og utføring med eige utstyr og eigne tilsette.