»  

Glass-aluvinterhagar og vinterhagar på trekonstruksjon, ferdig oppsatt

Vinterhagar er basert på 2 ulike profil og konstruksjonssystemer.


Glass-alu vinterhager vert planlagde og bygde basert på eit gjennomført system av isolerte aluminiumsprofilar og glass. Her kan vi tilby ulike isolasjonsverdiar både for aluminium og glas.
I realiteten er dette ei utviding av innedelen av huset, og som kan nyttast for opphald og velvære året rundt.

Glass-alu-tre vinterhagar med glass-PVC vegger. Vi har i samarbeid med vår leverandør utvikla ein vinterhage basert på ein bærande ramme og takkonstruksjon i kombinasjon av hardtrebjelker og limtre.

Taket kan leverast som glasstak montert på treramme med alu-list. Alternativt standard takkonstruksjon med valfri taktekking.

Veggane kan tilby i glass-PVC vinduer /dører i mange valfrie utføringar.

Vi kan derfor redusere bruken av alu profilar vesentleg, og derigjennom levere eit heilisolert alternativ som ligg 30 til 40% under prisen på standard  glass-alu vinterhagar.

Kort om prosessen
Øvstegård Bygg og Utemiljø AS held til i Ørsta.
Vi tek oss av salg, transport/logistikk og montering mm.
Vi står også for garanti, og er ansvarleg for eventuelle reklamasjonar.
I samarbeid med vårt søsterselskap i Estland kan vi tilby eigne arkitekttenester.
www.pronor.ee
Dei står også for produksjon, i tillegg til innkjøp av nødvendig tilleggsutstyr.
Transporten skjer på semitrailerar direkte fra fabrikki Estland for omlessing til våre kranbilar i Ørsta.
Desse blir nytta til transport direkte til kunden, og til kraning på byggeplass.

Kjøp
Selgar og kontraktspart er Øvstegård Bygg og Utemiljø AS.
Vi vil bistå i alle delar av prosessen.
Fra ide/ synfaring til ferdig oppsatt bygg.

Bygging
Våre eigne erfarne handverkarar tek seg av transport, kraning, montering og generell ferdigstilling.
Vi kan også utføre og inkludere grunn, betong og anna bygningsmessig arbeid i eit samla tilbod.
Dersom det er behov for rørleggar eller elektrikkar så bestiller og koordinerer vi gjerne det og.

Betaling
Du betaler ingenting som forskot.
50% av kontraktsummen vert fakturert og forfell til betaling den dagen byggesettet vert levert på byggeplassen.
50% av kontraktsummen vert fakturert og forfell til betaling når garasjen er ferdig i samsvar med kontrakt.

! Kvifor treng den ikkje koste meir?
• Teikning, prosjektering og produksjon i eit „lavkostland“.
• Utan fordyrande mellomledd.
• Transport og montering med eige utstyr og eigne tilsette.